Voorwaarden bij inname zomer 2024

Om je een optimale service te kunnen verlenen vinden wij het belangrijk dat met betrekking tot de inname en verkoop van de door jou aangeboden artikelen goede en duidelijke regels zijn opgesteld. Door veranderende omstandigheden kan het nodig zijn om deze regels aan te passen. Indien hier sprake van is, zullen wij dat duidelijk vermelden. Hieronder vind je onze spelregels.

Aanbieden van de artikelen
Wij nemen alleen merkkleding & accessoires in, zoals sieraden, riemen, schoenen, tassen, hoofddeksels etc., welke schoon, heel en actueel zijn. De door jou aangeboden kleding dient recentelijk te zijn gewassen/gestoomd, gestreken, vlekkeloos en zonder zichtbare stoppages te zijn. De merklabels mogen niet uit de kleding verwijderd zijn. Vanwege administratieve redenen moeten wij een minimum aanhouden van 5 artikelen om in te kunnen nemen.
lAbels4All bepaalt welke artikelen worden ingenomen. Onze duidelijke voorkeur gaat uit naar kleding, schoenen, accessoires en tassen van gerenommeerde merken (dus niet van winkelketens).  De kleding wordt éénmalig ter verkoop aangeboden; een kledingstuk dat reeds in onze collectie is geweest en niet is verkocht, wordt niet meer ingenomen.

Selectie van de artikelen
Inname gebeurt uitsluitend op afspraak. Tijdens de inname selecteren en prijzen wij in overleg met jou de artikelen.
Als je artikelen zijn ingebracht in ons systeem kun je altijd telefonisch informeren hoe de stand van zaken is;  welke artikelen er zijn verkocht, je saldo, wanneer je eventueel de artikelen weer moet ophalen, wat er van je in de winkel aanwezig is. Maar je kunt deze gegevens uiteraard ook via onze website te weten komen. Je kunt op elk gewenst moment persoonlijk inloggen om de status van de verkoop van je kleding te volgen. Hiervoor gebruik je je klantnummer en password, die aan je bekend worden gemaakt per email.

Prijsbepaling
In geval van verkoop is 40% van het concrete verkoopbedrag voor jou.
Bij inname wordt in overleg met jou bepaald of de artikelen tijdens de opruimingsperiode afgeprijsd mogen worden. Het inname bedrag wordt dan verminderd met opeenvolgend 30, 40 of 50%.

Verantwoording
Gezien het kosteloze karakter van het optreden van lAbels4All in geval van niet-verkoop van de artikelen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elk risico voor rekening van de eigenaar is.
De door ons aangebrachte veiligheidslabels verminderen de kans op ontvreemding, maar bieden geen garantie.
Wij besteden de grootste zorg aan jouw artikelen. Zoekgeraakte of gestolen artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove nalatigheid onzerzijds betreft.
De artikelen zijn niet verzekerd tegen brand- en waterschade.

Algemene voorwaarden
De artikelen worden minimaal twee maanden kosteloos door lAbels4All te koop aangeboden. Het betreft een eenmalige consignatie. Bij inname wordt op jouw initiatief een afspraak gemaakt om het verdiende geld op te halen en de niet verkochte artikelen mee te nemen en eventuele artikelen voor het opvolgende seizoen in te brengen. Uit te betalen bedragen vanaf 100 euro worden per bank overgemaakt. 
Indien je zonder annulering niet op een gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraak voor uitbetaling of inbreng verschijnt, vervallen alle rechten.
Artikelen die niet worden opgehaald of meegenomen uiterlijk 9 maanden na de inbrengdatum, vervallen aan lAbels4All en lAbels4All kan hier vervolgens vrij over beschikken. Deze artikelen worden door lAbels4All naar een goed doel gebracht. Uitbetaling van de verkochte artikelen, die uiterlijk 1 jaar na de inbrengdatum nog niet heeft plaatsgevonden, vervalt aan lAbels4All.
Inname van de artikelen houdt in dat je op de hoogte bent van en akkoord gaat met deze 'Voorwaarden bij Inname'.